Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj
Skraćeni naziv Društva JP "RAD" d.d. Tešanj
Adresa Trg žrtava 3. avgusta bb, Tešanj
Telefon 032/650-566
Fax 032/650-428
Matični broj društva 43-02-0023-09
E-mail kprad@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Velid Joldić član
Nadzorni odbor Nurdin Sadiković predsjednik
Nadzorni odbor Senad Subašić član
Uprava Hasan Handžić direktor
Zastupa Hasan Handžić direktor
Osnovi kapital Društva 5.966.482,86 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 276354
Nominalna vrijednost: 21,59 KM
Vrijednost: 5.966.482,86 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Javno preduzeće "RAD" dioničko društvo Tešanj Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download