Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Centrotrans - dioničko društvo za prijevoz putnika, turizam i trgovinu Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Centrotrans d.d. Sarajevo
Adresa Kurta Schorka 14, Sarajevo
Telefon 033/ 770 813
Fax 033/770 853
Matični broj društva 65-01-0339-11
E-mail b.dedic@centrotrans.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Samir Mujagić član
Nadzorni odbor Hamza Bećirević član
Nadzorni odbor Muhamed Šaćiragić predsjednik
Nadzorni odbor Tarik Potogija član
Nadzorni odbor Osman Lindov član
Uprava Safudin Čengić direktor
Uprava Ibrahim Kerla izvršni direktor
Uprava Naila Hadžić izvršni direktor
Zastupa Safudin Čengić
Osnovi kapital Društva 8.512.210,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 121603
Nominalna vrijednost: 70,00 KM
Vrijednost: 8.512.210,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina