Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Centrotrans - dioničko društvo za prijevoz putnika, turizam i trgovinu Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Centrotrans d.d. Sarajevo
Adresa Kurta Schorka 14, Sarajevo
Telefon 033/ 770 813
Fax 033/770 853
Matični broj društva 65-01-0339-11
E-mail b.dedic@centrotrans.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Samir Mujagić član
Nadzorni odbor Hamza Bećirević član
Nadzorni odbor Muhamed Šaćiragić predsjednik
Nadzorni odbor Tarik Potogija član
Nadzorni odbor Osman Lindov član
Uprava Safudin Čengić predsjednik uprave
Uprava Ibrahim Kerla član uprave
Uprava Naila Hadžić član uprave
Zastupa Safudin Čengić predsjednik uprave
Uprava Saudin Parić član uprave
Uprava Vedad Smailhodžić član uprave
Uprava Elmin Škulj član uprave
Osnovi kapital Društva 8.512.210,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 121603
Nominalna vrijednost: 70,00 KM
Vrijednost: 8.512.210,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Centrotrans - dioničko društvo za prijevoz putnika, turizam i trgovinu Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Centrotrans - dioničko društvo za prijevoz putnika, turizam i trgovinu Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Centrotrans - dioničko društvo za prijevoz putnika, turizam i trgovinu Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download