Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo
Skraćeni naziv Društva „Standard Nekretnine“ d.d. Sarajevo
Adresa Džemala Bijedića 182, Sarajevo
Telefon 033 767 035
Fax 033 767 045
Matični broj društva 65-02-0036-11
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Vesan Sekulić član
Nadzorni odbor Mirko Savić član
Uprava Milena Mitrović direktor
Zastupa Milena Mitrović
Nadzorni odbor Dijana Sikimić predsjednik
Osnovi kapital Društva 18.153.063,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 380985
Nominalna vrijednost: 21,40 KM
Vrijednost: 8.153.079,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 467289
Nominalna vrijednost: 21,40 KM
Vrijednost: 9.999.984,60 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download