Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo
Skraćeni naziv Društva „Standard Nekretnine“ d.d. Sarajevo
Adresa Džemala Bijedića 182, Sarajevo
Telefon 033 767 035
Fax 033 767 045
Matični broj društva 65-02-0036-11
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Vesan Sekulić član
Nadzorni odbor Mirko Savić predsjednik
Nadzorni odbor Dijana Sikimić član
Uprava Milena Mitrović direktor
Zastupa Milena Mitrović
Osnovi kapital Društva 18.153.063,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 378651
Nominalna vrijednost: 21,40 KM
Vrijednost: 8.103.131,40 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 467289
Nominalna vrijednost: 21,40 KM
Vrijednost: 9.999.984,60 KM
Serija: II

Tip dionica: Vlastite dionice
Broj dionica: 2334
Nominalna vrijednost: 21,40 KM
Vrijednost: 49.947,60 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo „Standard Nekretnine“ Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download