Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Herbos-Kapital d.d.
Adresa Kneza Branimira 2, Mostar
Telefon 063/327-250
Fax 036/313-824
Matični broj društva 1-10208
E-mail bosnjak@herbos.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adisa Balić predsjednik
Nadzorni odbor Željko Gugić član
Nadzorni odbor Nermin Ademaj član
Uprava Zoran Bošnjak direktor
Zastupa Zoran Bošnjak
Osnovi kapital Društva 1.058.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1890
Nominalna vrijednost: 560,00 KM
Vrijednost: 1.058.400,00 KM
Serija: I