Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Herbos-Kapital d.d.
Adresa Mehmedalije Maka Dizdara 82, Tuzla
Telefon 061 637 961
Matični broj društva 1-10208
E-mail herbos-kapital@hotmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Roland Hrkač predsjednik
Nadzorni odbor Marija Pavlović član
Nadzorni odbor Dražen Majstrović član
Uprava Adisa Balić direktor
Zastupa Adisa Balić direktor
Osnovi kapital Društva 1.058.400,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1890
Nominalna vrijednost: 560,00 KM
Vrijednost: 1.058.400,00 KM
Serija: I