Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "BUSCHERHOFF-PLASTIKAL" Kalesija
Skraćeni naziv Društva "BUSCHERHOFF-PLASTIKAL" dd Kalesija
Adresa Mehdina Hodžića 26, Kalesija
Telefon 035 631 833
Fax 035 631 496
Matični broj društva 0912957172651
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sabit Bašić predsjednik
Nadzorni odbor Sakib Ražnjaković član
Nadzorni odbor Nihad Husić član
Uprava Zilha Ferhatbegović direktor
Zastupa Ferhatbegović Zilha
Osnovi kapital Društva 8.334.900,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 833490
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 8.334.900,00 KM
Serija: II