Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Epszerk-Pannonia Invest d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva EPI d.d. Sarajevo
Adresa Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
Telefon 033 770 900
Fax 033 770 900
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Laszlo Babaly predsjednik
Nadzorni odbor Imre Nagy član
Nadzorni odbor Attila Klapper član
Uprava Kristina Bogdan v.d. direktor
Zastupa Kristina Bogdan
Osnovi kapital Društva 50.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 500
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 50.000,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina