Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "CITY PARK" Društvo za trgovinu i usluge d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "CITY PARK" d.d. Sarajevo
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 5, Sarajevo
Telefon 033/203-877
Fax 033/203-877
Matični broj društva 65010251
E-mail city.park111@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Lana Bećiragić član
Nadzorni odbor Emma Rapa član
Nadzorni odbor Alma Mešić Ramirez predsjednik
Uprava Azra Efendić direktor
Zastupa Azra Efendić direktor
Osnovi kapital Društva 943.200,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 9432
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 943.200,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina