Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva AGRAMNEKRETNINE dioničko društvo
Skraćeni naziv Društva AGRAMNEKRETNINE d.d.
Adresa Vukovarska 1, Mostar
Telefon 036/394-580
Fax 036/394-597
Matični broj društva 1-10735
E-mail agramnekretnine@agramnekretnine.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Davor Martinović predsjednik
Nadzorni odbor Josip Roso član
Nadzorni odbor Kornelije Vujnović član
Uprava Fatima Karović direktor
Zastupa Fatima Karović direktor
Osnovi kapital Društva 16.596.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 165966
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 16.596.600,00 KM
Serija: I
Obveznice Tip dionica: C
Broj dionica: 400000
Vrijednost: 10,00 KM
Prinos: 0,00%
Datum izdavanja: 22.09.2015