Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo
Adresa Dženetića čikma 8, Sarajevo
Telefon 033 953 482
Fax 033 953 488
Matični broj društva 65-1-0590-10
E-mail info@massimo.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Nedim Šaćiragić direktor
Zastupa Nedim Šaćiragić
Osnovi kapital Društva 252.628,80 KM
Obveznice Tip dionica: C
Broj dionica: 4150
Vrijednost: 100,00 KM
Prinos: 0,00%
Datum izdavanja: 18.06.2014