Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva "AGENCIJA TEC" Društvo za financijsko-poslovni konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "AGENCIJA TEC" d.o.o. Sarajevo
Adresa Hadži Idrizova 5, Sarajevo
Telefon 033 551 215
Fax 033 551 216
Matični broj društva 65-01-1597-09
E-mail info@tec.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Jasmin Baralija direktor
Zastupa Jasmin Baralija
Osnovi kapital Društva 2.000,00 KM
Obveznice Tip dionica: C
Broj dionica: 3200
Vrijednost: 100,00 KM
Prinos: 0,00%
Datum izdavanja: 12.02.2015