Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo
Adresa Semizovac bb, Sarajevo
Telefon 033 475-180
Fax 033 475-181
Matični broj društva 65-01-0709-08
E-mail sead.staljo@energonova.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Aida Kapetanović član
Nadzorni odbor Maid Omerović član
Nadzorni odbor Amila Papić predsjednik
Uprava Sead Štaljo direktor
Zastupa Sead Štaljo
Osnovi kapital Društva 9.486.010,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 948601
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 9.486.010,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download