Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo
Adresa Semizovac bb, Sarajevo
Telefon 033 475-180
Fax 033 475-181
Matični broj društva 65-01-0709-08
E-mail sead.staljo@energonova.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Josip Blaž član
Nadzorni odbor Hrvoje Šupih-Kvaternik član
Nadzorni odbor Aida Kapetanović predsjednik
Uprava Sead Štaljo direktor
Zastupa Sead Štaljo
Osnovi kapital Društva 9.486.010,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 948601
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 9.486.010,00 KM
Serija: I