Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Teledigital d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Teledigital d.d. Sarajevo
Adresa Semizovac bb, Sarajevo
Telefon 033 /762 745
Fax 033 / 762 746
Matični broj društva 65-01-0618-11
E-mail minela.bucan@teledigital.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ljiljana Pašić član
Uprava Damir Begić izvršni direktor
Nadzorni odbor Obrad Višnjić predsjednik
Nadzorni odbor Hrvoje Šupih-Kvaternik član
Uprava Sead Čampara direktor
Zastupa Sead Čampara
Osnovi kapital Društva 4.357.410,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 435741
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 4.357.410,00 KM
Serija: I