Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva „MS & WOOD“ dioničarsko društvo za proizvodnju namještaja i trgovinu, Fojnica
Skraćeni naziv Društva „MS & WOOD“ d.d. Fojnica
Adresa Podcitonja bb, Fojnica
Telefon 030 831 838 // 061-471-739 - Minela Kurtović // 062 207-411 - Tarik Vukas
E-mail info@mswood.ba // minela.kurtovic@aptha.ba // tarik.vukas@aptha.ba
Web stranica www.mswood.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amel Dizdarević predsjednik
Nadzorni odbor Ahmet Parlić član
Nadzorni odbor Adnan Žiško član
Uprava Samra Mutap izvršni direktor
Uprava Ajdin Softić direktor
Zastupa Ajdin Softić direktor
Osnovi kapital Društva 5.669.325,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 61290
Nominalna vrijednost: 92,50 KM
Vrijednost: 5.669.325,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
„MS & WOOD“ dioničarsko društvo za proizvodnju namještaja i trgovinu, Fojnica Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
„MS & WOOD“ dioničarsko društvo za proizvodnju namještaja i trgovinu, Fojnica Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download