Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
Skraćeni naziv Društva JP Autoceste F BIH, d.o.o. Mostar
Adresa Adema Buća 20, Mostar
Telefon 036 512 300
Fax 036 512 301
Matični broj društva 58-01-0179-10
E-mail ingo@jpautoceste.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ante Vrdoljak član
Nadzorni odbor Marija Buntić zamjenik predsjednika
Uprava Denis Lasić v.d. direktor
Uprava Kristijan Milas v.d. izvršni direktor
Uprava Asmir Dževlan v.d. izvršni direktor
Uprava Mirko Rogić v.d. izvršni direktor
Uprava Mirnesa Agić v.d. izvršni direktor
Zastupa Denis Lasić v.d. direktor
Nadzorni odbor Alen Tucaković predsjednik
Nadzorni odbor Ćamil Ganibegović član
Nadzorni odbor Alen Sejdinović član
Osnovi kapital Društva 2.000,00 KM
Obveznice Tip dionica: A
Broj dionica: 180964
Vrijednost: 100,00 KM
Prinos: 3,50%
Datum izdavanja: 11.01.2023
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download