Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
Skraćeni naziv Društva JP Autoceste F BIH, d.o.o. Mostar
Adresa Adema Buća 20, Mostar
Telefon 036 512 300
Fax 036 512 301
Matični broj društva 58-01-0179-10
E-mail ingo@jpautoceste.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Dobroslav Galić predsjednik
Nadzorni odbor Ante Vrdoljak član
Nadzorni odbor Indira Čišić član
Nadzorni odbor Marija Buntić član
Nadzorni odbor Samir Kajimović član
Uprava Elmedin Voloder direktor
Uprava Kristijan Milas izvršni direktor
Uprava Ešef Džafić izvršni direktor
Uprava Mirko Rogić izvršni direktor
Uprava Ajman Šoše izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 2.000,00 KM
Obveznice Tip dionica: A
Broj dionica: 180964
Vrijednost: 100,00 KM
Prinos: 3,50%
Datum izdavanja: 11.01.2023
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download