Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Otvoreno dioničko društvo "TRGOVINA BORAC 23" Travnik
Skraćeni naziv Društva "TRGOVINA BORAC 23" D.D. Travnik
Adresa Tvornička bb, Travnik
Telefon 030 511 118
Fax 030 511 356
E-mail trgborac@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nura Hodžić predsjednik
Nadzorni odbor Slavica Jusić član
Nadzorni odbor Samir Kozar član
Nadzorni odbor Martin Vrebac član
Nadzorni odbor Marinko Marušić član
Zastupa Fehim Bojić direktor
Uprava Fehim Bojić direktor
Uprava Mijo Marušić izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 10.865.386,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 10865386
Nominalna vrijednost: 1,00 KM
Vrijednost: 10.865.386,00 KM
Serija: I