Organizacioni oblik Društvo sa ograničenom odgovornošću
Naziv Društva Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar
Skraćeni naziv Društva Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar
Adresa Kneza Domagoja 11a, Mostar
Telefon 036 446 618
Fax 036 446 617
Matični broj društva 58-01-0709-19
E-mail bernard.stojanovic@credo-centar.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hamid Milak predsjednik
Nadzorni odbor Marina Vukadin član
Nadzorni odbor Ilijana Dugandžić član
Uprava Bernard Stojanović direktor
Zastupa Bernard Stojanović direktor
Uprava Sena-Martina Topić izvršni direktor
Uprava Manja Krtalić izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 2.000.000,00 KM
Obveznice Tip dionica: A
Broj dionica: 56974
Vrijednost: 10,00 KM
Prinos: 5,00%
Datum izdavanja: 26.03.2024