Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "RAZVITAK" export-import Gradačac
Skraćeni naziv Društva "RAZVITAK" d.d. Gradačac
Adresa Sarajevska 27, Gradačac
Telefon 035/817-481
Fax 035/817-159
Matični broj društva 01006142
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Armin Mulahusić predsjednik
Nadzorni odbor Ramiz Grapkić član
Nadzorni odbor Ulrike Gareis član
Uprava Šaban Lulić direktor
Zastupa Lulić Šaban
Osnovi kapital Društva 1.737.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 17370
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 1.737.000,00 KM
Serija: I