Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "PRO INVEST" dioničko društvo za investicije i promet nekretninama, Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "PRI INVEST" d.d. Sarajevo
Adresa Branilaca Sarajevo 20, Sarajevo
Telefon 033/214-716, 214-342
Fax 033/214-342
Matični broj društva 20332743
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Uglješa Kisić predsjednik
Nadzorni odbor Senada Olević član
Nadzorni odbor Enver Malagić član
Uprava Adem Kaluzović v.d. direktor
Zastupa Kuluzović Adem
Osnovi kapital Društva 513.220,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 51322
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 513.220,00 KM
Serija: I