Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Remontmontaža" dioničko društvo Tuzla
Skraćeni naziv Društva "Remontmontaža" d.d. Tuzla
Adresa Mije Keroševića 24, Tuzla
Telefon 035/320-700
Fax 035/281-315
Matični broj društva 4209093070004
E-mail remont@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zijad Blekić predsjednik
Nadzorni odbor Azim Bujak član
Nadzorni odbor Omar Kokanović član
Nadzorni odbor Fikreta Horić član
Nadzorni odbor Kenan Terzić član
Uprava Muhamed Nurkanović generalni direktor
Uprava Zijah Dubravić izvršni direktor
Zastupa Muhamed Nurkanović
Osnovi kapital Društva 5.388.900,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 53889
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 5.388.900,00 KM
Serija: I