Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Industrija domoopreme "Helios" d.d. Banovići
Skraćeni naziv Društva "Helios" d.d. Banovići
Adresa Radnička bb, Banovići
Telefon 035/880-500
Fax 035/880-300
Matični broj društva 20154535
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Muzafer Brigić predsjednik
Nadzorni odbor Muradif Handalić član
Nadzorni odbor Fikret Junuzović član
Uprava Enes Mujić direktor
Uprava Miralem Kudumović izvršni direktor
Uprava Latif Bečarević izvršni direktor
Uprava Alma Omerović Durgut izvršni direktor
Uprava Zlatko Hirkić izvršni direktor
Zastupa Mujić Enes
Osnovi kapital Društva 4.204.033,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 50651
Nominalna vrijednost: 83,00 KM
Vrijednost: 4.204.033,00 KM
Serija: I