Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Industrijsko građevinsko dioničko društvo "Visokogradnja" Donji Vakuf-Zatovreno dioničko društvo
Skraćeni naziv Društva IGDD "Visokogradnja" Donji Vakuf-Zatovreno dioničko društvo
Adresa 770 Slavne brdske brigade 83a, Donji Vakuf
Telefon 030/201-964
Fax 030/202-031
Matični broj društva 51-02-0038-09
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fuad Idrizović predsjednik
Nadzorni odbor Nihad Kulaš član
Nadzorni odbor Đulaga Bulić član
Uprava Almir Smajić direktor
Zastupa Almir Smajić
Osnovi kapital Društva 903.655,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 53789
Nominalna vrijednost: 16,80 KM
Vrijednost: 903.655,20 KM
Serija: I