Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SOKOLINATRANS" dioničko društvo za prevoz roba i servis Kladanj
Skraćeni naziv Društva "SOKOLINATRANS" d.d. Kladanj
Adresa XVI Muslimanska brigada 57, Kladanj
Telefon 035/621-293
Fax 035/621-293
Matični broj društva 01800256
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Rizah Kulugić predsjednik
Nadzorni odbor Vahid Selimbašić član
Nadzorni odbor Muriz Halilović član
Uprava Šefik Drapić v.d. direktor
Uprava Miralem Salihović sekretar
Uprava Memo Halilović izvršni direktor
Zastupa Drapić Šefik
Osnovi kapital Društva 1.937.687,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 155015
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.937.687,50 KM
Serija: A