Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "ANGROSIROVINA" Gračanica
Skraćeni naziv Društva "ANGROSIROVINA" d.d. Gračanica
Adresa Polje bb, Miričina
Telefon 061 133 171
Fax
Matični broj društva 1-69
E-mail angrosirovinadd@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Senita Selimović predsjednik
Nadzorni odbor Anaid Karić član
Nadzorni odbor Emir Topčić član
Uprava Nasmer Karić direktor
Zastupa Nasmer Karić direktor
Osnovi kapital Društva 2.083.472,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 130217
Nominalna vrijednost: 16,00 KM
Vrijednost: 2.083.472,00 KM
Serija: I