Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "ANGROSIROVINA" Tuzla
Skraćeni naziv Društva "ANGROSIROVINA" d.d. Tuzla
Adresa 15. Maja bb - TC Sjenjak , Tuzla
Telefon 035/263-115; 061/630-256
Fax 035/263-115
Matični broj društva 1-69
E-mail angrosirovina.tz@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amila Papić predsjednik
Nadzorni odbor Asija Kamarić član
Nadzorni odbor Arnela Tatarević član
Uprava Nasmer Karić direktor
Zastupa Nasmer Karić direktor
Osnovi kapital Društva 2.083.472,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 130217
Nominalna vrijednost: 16,00 KM
Vrijednost: 2.083.472,00 KM
Serija: I