Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Trgovačko preduzeće "Rudhem" dioničko društvo Tuzla
Skraćeni naziv Društva TP "Rudhem" d.d. Tuzla
Adresa Fadila Jahića Španca 43, Tuzla
Telefon 035/205-506
Fax 035/205-504
Matični broj društva 20157712
E-mail rudhem@inet.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Abdulah Mešković član
Nadzorni odbor Konrad Zvonimir predsjednik
Nadzorni odbor Fahrudin Arapčić član
Nadzorni odbor Miralem Jahić član
Nadzorni odbor Temin Dedić član
Uprava Nervesa Islamović v.d. direktor
Zastupa Islamović Nervesa
Osnovi kapital Društva 57.010,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 5701
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 57.010,00 KM
Serija: I,II