Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "KOMUNALAC" d.d. za sakupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode, Kladanj
Skraćeni naziv Društva "KOMUNALAC" d.d. Kladanj
Adresa Jaz 10, Kladanj
Telefon 035/621-300 // Enisa Gogić sekretar 061 858-866
Fax 035/621-300
Matični broj društva 20042788
E-mail komunalac.kladanj@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Vahid Halilović član
Nadzorni odbor Jusuf Čavkunović predsjednik
Nadzorni odbor Emir Softić član
Uprava Suvada Kavazović direktor
Zastupa Suvada Kavazović direktor
Osnovi kapital Društva 678.623,40 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 58002
Nominalna vrijednost: 11,70 KM
Vrijednost: 678.623,40 KM
Serija: II