Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno komunalno preduzeće "Jablanica" d.d. - u stečaju Jablanica
Skraćeni naziv Društva JKP "Jablanica" d.d. - u stečaju
Adresa Omladinsko šetalište bb, Jablanica
Telefon 036/752-378
Fax 036/753-183
Matični broj društva 1-10738
E-mail javnokom@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Asim Sunulahpašić stečajni upravnik
Zastupa Asim Sunulahpašić stečajni upravnik
Osnovi kapital Društva 995.522,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 56887
Nominalna vrijednost: 17,50 KM
Vrijednost: 995.522,50 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Javno komunalno preduzeće "Jablanica" d.d. - u stečaju Jablanica Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Javno komunalno preduzeće "Jablanica" d.d. - u stečaju Jablanica Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download