Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Javno komunalno preduzeće "Jablanica" d.d.
Skraćeni naziv Društva JKP "Jablanica" d.d.
Adresa Omladinsko šetalište bb, Jablanica
Telefon 036/752-378
Fax 036/753-183
Matični broj društva 1-10738
E-mail javnokom@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mesud Tucaković predsjednik
Nadzorni odbor Mirsada Džino član
Nadzorni odbor Arfan Nezirić član
Uprava Muhamed Idrizović direktor
Zastupa Muhamed Idrizović
Osnovi kapital Društva 995.522,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 56887
Nominalna vrijednost: 17,50 KM
Vrijednost: 995.522,50 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina