Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Alpina FOGS d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Alpina FOGS d.d. Sarajevo
Adresa Vrbanjuša 25, Sarajevo
Telefon 033/441-280
Fax 033/441-280
Matični broj društva 65-01-0615-11
E-mail skupstinafogs@alpina.si
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adna Bijedić član
Nadzorni odbor Damjan Alič član
Nadzorni odbor Amadea Kavčič Jesenovec predsjednik
Uprava Jusuf Čorbo direktor
Zastupa Jusuf Čorbo direktor
Osnovi kapital Društva 592.272,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 204232
Nominalna vrijednost: 2,90 KM
Vrijednost: 592.272,80 KM
Serija: IV
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Alpina FOGS d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Alpina FOGS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Alpina FOGS d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Alpina FOGS d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Alpina FOGS d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download