Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Alpina FOGS d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Alpina FOGS d.d. Sarajevo
Adresa Vrbanjuša 25, Sarajevo
Telefon 033/441-280
Fax 033/441-280
Matični broj društva 65-01-0615-11
E-mail mirsada.s@alpina.si
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ajša Čorbo član
Nadzorni odbor Harij Bogataj predsjednik
Uprava Jusuf Čorbo direktor
Zastupa Jusuf Čorbo
Nadzorni odbor Vesna Istenič član
Osnovi kapital Društva 592.272,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 204232
Nominalna vrijednost: 2,90 KM
Vrijednost: 592.272,80 KM
Serija: IV
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina