Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D.
Skraćeni naziv Društva KIB banka d.d. Velika Kladuša
Adresa Tone Hrovata bb, Velika Kladuša
Telefon 037/771-253
Fax 037/772-416
Matični broj društva 1-2823-00
E-mail kibbanka@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Eveldin Hadžalić predsjednik
Nadzorni odbor Elvedin Miljković zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Besima Jušić član
Nadzorni odbor Fatima Latić član
Nadzorni odbor Haris Dizdarević član
Uprava Hasan Porčić predsjednik
Uprava Mersima Murgić član
Uprava Almir Hodalović član
Zastupa Hasan Porčić
Osnovi kapital Društva 15.040.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2000
Nominalna vrijednost: 5.000,00 KM
Vrijednost: 10.000.000,00 KM
Serija: A. C

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1008
Nominalna vrijednost: 5.000,00 KM
Vrijednost: 5.040.000,00 KM
Serija: D
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download