Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BOSNA REOSIGURANJE" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "BOSNA RE" d.d. Sarajevo
Adresa Zmaja od Bosne 74, Sarajevo
Telefon 033/725-505
Fax 033/725-522
Matični broj društva 20336200
E-mail info@bosnare.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ismet Hadžić član
Nadzorni odbor Midhad Salčin predsjednik
Nadzorni odbor Enisa Babić član
Nadzorni odbor Jasenko Karahmet član
Nadzorni odbor Semiha Repak član
Uprava Zlatan Filipović direktor
Uprava Bakir Pilav izvršni direktor
Zastupa Zlatan Filipović direktor
Osnovi kapital Društva 6.339.300,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 18645
Nominalna vrijednost: 340,00 KM
Vrijednost: 6.339.300,00 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"BOSNA REOSIGURANJE" dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
"BOSNA REOSIGURANJE" dioničko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"BOSNA REOSIGURANJE" dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"BOSNA REOSIGURANJE" dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"BOSNA REOSIGURANJE" dioničko društvo Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"BOSNA REOSIGURANJE" dioničko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download