Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ZiraatBank BH d.d.
Skraćeni naziv Društva ZiraatBank d.d.
Adresa Zmaja od Bosne 47c, Sarajevo
Telefon 033/955-015 // 033 955-000
Fax 033/564-101 ili 033 525-712
Matični broj društva 65-02-0010-09
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Enes ALIŠKOVIĆ član
Nadzorni odbor Batuhan MUMCU član
Nadzorni odbor Mehmet Şükrü TAŞCI predsjednik
Nadzorni odbor Emin TURAN zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Ahmet FAKI član
Uprava Mirela ŠUMAN član uprave
Uprava Bülent SUER predsjednik uprave
Uprava Onur ALTIN član uprave
Zastupa Bülent SUER predsjednik uprave
Uprava Emira Huskić član uprave
Osnovi kapital Društva 260.000.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2500
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 25.000.000,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 900
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 9.000.000,00 KM
Serija: II

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1600
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 16.000.000,00 KM
Serija: III

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1000
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 10.000.000,00 KM
Serija: IV

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 3000
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 30.000.000,00 KM
Serija: V

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1000
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 10.000.000,00 KM
Serija: VI

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 4000
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 40.000.000,00 KM
Serija: VII

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 6000
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 60.000.000,00 KM
Serija: VIII

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 4000
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 40.000.000,00 KM
Serija: IX

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2000
Nominalna vrijednost: 10.000,00 KM
Vrijednost: 20.000.000,00 KM
Serija: X
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
ZiraatBank BH d.d. Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
ZiraatBank BH d.d. Izvještaj obrazac Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
ZiraatBank BH d.d. Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
ZiraatBank BH d.d. Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
ZiraatBank BH d.d. Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZiraatBank BH d.d. Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ZiraatBank BH d.d. Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download