Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "CROATIA OSIGURANJE" d.d.
Skraćeni naziv Društva "CROATIA OSIGURANJE" d.d.
Adresa Kardinala Stepinca bb, Mostar
Telefon 036/446-700
Fax 036/446701
Matični broj društva 4272062390004
E-mail info@crosig.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Gordana Radin član
Nadzorni odbor Robert Vučković predsjednik
Nadzorni odbor Mario Battarilo član
Uprava Damir Đogić direktor
Uprava Maja Sušac izvršni direktor
Zastupa Damir Đogić direktor
Uprava Krunoslav Beljo izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 16.018.520,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 60220
Nominalna vrijednost: 266,00 KM
Vrijednost: 16.018.520,00 KM
Serija: I-V
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"CROATIA OSIGURANJE" d.d. Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download