Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UniCredit Bank d.d.
Skraćeni naziv Društva UniCredit Bank d.d.
Adresa Kardinala Stepinca bb, Mostar
Telefon 036/312-112, 312-116
Fax 036/356-227
Matični broj društva 1-3251
E-mail info@unicreditgroup.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Helmut Franz Haller zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Danimir Gulin član
Nadzorni odbor Dražena Gašpar član
Nadzorni odbor Spas Blagovestov Vidarkinsky predsjednik
Nadzorni odbor Pierre Yves Guegan član
Nadzorni odbor Tatjana Antolić Jasnić član
Nadzorni odbor Pietro Campagna član
Uprava Matteo Consalvi član uprave
Uprava Amina Mahmutović predsjednik uprave
Uprava Željka Zubčević član uprave
Uprava Dragan Ćavar član uprave
Uprava Ornela Bandić član uprave
Uprava Almir Gredić član uprave
Uprava Ronald Sudić član uprave
Zastupa Amina Mahmutović predsjednik uprave
Osnovi kapital Društva 119.195.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 119011
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 119.011.000,00 KM
Serija: A-D

Tip dionica: Povlaštene dionice
Broj dionica: 184
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 184.000,00 KM
Serija: A-D
Obveznice Tip dionica: A
Prinos: %
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
UniCredit Bank d.d. Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download