Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "HERCEGOVAČKA BANKA" d.d. Mostar u likvidaciji
Skraćeni naziv Društva HB d.d. Mostar u likvidaciji
Adresa Biskupa Čule bb, Mostar
Telefon 036/332-901
Fax 036/322-903
Matični broj društva 1-9567
E-mail hercegovacka.banka@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Edis Kusturica likvidator
Zastupa Edis Kusturica likvidator
Osnovi kapital Društva 20.206.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 20206
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 20.206.000,00 KM
Serija: A