Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "BOSANSKO-NJEMAČKO OSIGURANJE" Tuzla
Skraćeni naziv Društva "BOSANSKO-NJEMAČKO OSIGURANJE" d.d. Tuzla
Adresa Malkočeva 3, Tuzla
Telefon 035/251-504
Fax 035/251-529
Matični broj društva 01765558
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Jasna Halilović predsjednik
Nadzorni odbor Šaban Šebić član
Nadzorni odbor Maida Pirić član
Uprava Ahmet Halilović direktor
Uprava Maida Bajrić izvršni direktor
Uprava Idriz Čosić izvršni direktor
Uprava Nihada Zonić izvršni direktor
Zastupa Halilović Ahmet
Osnovi kapital Društva 2.000.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2000
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 2.000.000,00 KM
Serija: I