Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNIQA Osiguranje dioničarsko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
Adresa Obala Kulina bana 19, Sarajevo
Telefon 033/289 000
Fax 033/289 010
Matični broj društva 20333391
E-mail info@uniqa.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Andreas Harald Ofner član
Nadzorni odbor Adel Bahtanović predsjednik
Nadzorni odbor Boris Palichev član
Nadzorni odbor Filip Mihaylov član
Uprava Senada Olević direktor
Uprava Amela Omerašević izvršni direktor
Zastupa Senada Olević
Nadzorni odbor Vladimir Simunović član
Osnovi kapital Društva 16.002.940,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 18310
Nominalna vrijednost: 874,00 KM
Vrijednost: 16.002.940,00 KM
Serija: V
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina