Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina
Skraćeni naziv Društva Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
Adresa Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
Telefon 033/287-475
Fax 033/287-304
Matični broj društva 65-02-0005-10
E-mail info.rbbh@raiffeisengroup.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Markus Kirchmair zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Zinka Grbo član
Nadzorni odbor Peter Jacenko predsjednik
Nadzorni odbor Elisabeth Geyer-Schall član
Nadzorni odbor Matthias Dekan član
Nadzorni odbor Gerda Lottersberger-Roschitz član
Uprava Andreea Achim član uprave
Uprava Edin Hrnjica član uprave
Uprava Mirha Krivdić član uprave
Uprava Kreshnik Halili (Krešnik Haljilji) član uprave
Uprava Rainer Schnabl predsjednik uprave
Zastupa Rainer Schnabl predsjednik uprave
Osnovi kapital Društva 247.167.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 988668
Nominalna vrijednost: 250,00 KM
Vrijednost: 247.167.000,00 KM
Serija: XXII
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Raiffeisen BANK dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download