Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "LIDO OSIGURANJE" d.d. dioničarsko društvo za osiguranje imovine i lica
Skraćeni naziv Društva "LIDO OSIGURANJE" d.d.
Adresa Hifzi Bjelavca 82/I, Ilidža
Telefon 033/776-388
Fax 033/776-399
Matični broj društva 20156252
E-mail lido@lido-osiguranje.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Besim Halilović član
Nadzorni odbor Dino Begić član
Nadzorni odbor Almir Krdžalić predsjednik
Uprava Edvin Granić izvršni direktor
Uprava Halid Đulić direktor
Zastupa Halid Đulić
Osnovi kapital Društva 4.027.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 20135
Nominalna vrijednost: 200,00 KM
Vrijednost: 4.027.000,00 KM
Serija: I