Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva EUROHERC osiguranje d.d.
Adresa Trg Međunarodnog prijateljstva 20, Sarajevo
Telefon 033/755-515
Fax 033/755-522
Matični broj društva 65-01-0560-09
E-mail euroherc@euroherc.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Matea Čizmić član
Nadzorni odbor Davor Martinović predsjednik
Nadzorni odbor Drago Galić član
Uprava Josip Knezović izvršni direktor
Uprava Semiha Repak izvršni direktor
Uprava Damir Hadžić direktor
Zastupa Damir Hadžić
Nadzorni odbor Mario Tolj član
Nadzorni odbor Husnija Kurtović član
Osnovi kapital Društva 10.032.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 13080
Nominalna vrijednost: 400,00 KM
Vrijednost: 5.232.000,00 KM
Serija: I-IV

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 12000
Nominalna vrijednost: 400,00 KM
Vrijednost: 4.800.000,00 KM
Serija: V
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2024 Preuzmi download
EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
EUROHERC osiguranje dioničko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download