Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina
Skraćeni naziv Društva INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina
Adresa Obala Kulina bana 9A, Sarajevo
Telefon 033/497-577 // 033/ 497-641
Fax 033/497-589
Matični broj društva 65-02-0009-11
E-mail info@intesasanpaolobanka.ba // sarah.serbic@intesasanpaolobanka.ba // sarah.hodzic@intesasanpaolobanka.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Alden Bajgorić član
Nadzorni odbor Massimo Malagoli član
Nadzorni odbor Dario Massimo Grassani predsjednik
Nadzorni odbor Petar Sopek zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Michela Boiocchi član
Nadzorni odbor Jadranko Grbelja član
Nadzorni odbor Ivana Jović član
Uprava Indira Karamustafić član uprave
Uprava Marco Trevisan predsjednik uprave
Uprava Michele Castoro član uprave
Zastupa Marco Trevisan predsjednik uprave
Osnovi kapital Društva 44.782.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 447760
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 44.776.000,00 KM
Serija: klasa ES

Tip dionica: Povlaštene dionice
Broj dionica: 60
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 6.000,00 KM
Serija: klasa EP

Tip dionica: Povlaštene dionice
Broj dionica: 60
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 6.000,00 KM
Serija: A
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download