Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO
Skraćeni naziv Društva PBS d.d. SARAJEVO
Adresa Obala Kulina bana 18, Sarajevo
Telefon 033/278-520
Fax 033/278-550
Matični broj društva 65-02-0004-12
E-mail info@borbanka.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Aziz Šunje predsjednik
Nadzorni odbor Ademir Abdić član
Nadzorni odbor Mehmet Siner član
Uprava Hamid Pršeš predsjednik
Uprava Bedina Jusičić-Musa
Uprava Edin Kreštalica
Uprava Kemal Džabija
Zastupa Hamid Pršeš
Nadzorni odbor Almir Badnjević član
Nadzorni odbor Zdravko Rajić član
Osnovi kapital Društva 41.030.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 208210
Nominalna vrijednost: 110,00 KM
Vrijednost: 22.903.100,00 KM
Serija: A-D

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 51592
Nominalna vrijednost: 110,00 KM
Vrijednost: 5.675.120,00 KM
Serija: E

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 76936
Nominalna vrijednost: 110,00 KM
Vrijednost: 8.462.960,00 KM
Serija: F

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 36262
Nominalna vrijednost: 110,00 KM
Vrijednost: 3.988.820,00 KM
Serija: G
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download