Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO
Skraćeni naziv Društva PBS d.d. SARAJEVO
Adresa Obala Kulina bana 18, Sarajevo
Telefon 033/278-520
Fax 033/278-550
Matični broj društva 65-02-0004-12
E-mail info@borbanka.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Aziz Šunje predsjednik
Nadzorni odbor Ademir Abdić član
Nadzorni odbor Mehmet Siner član
Uprava Hamid Pršeš predsjednik
Uprava Bedina Jusičić-Musa
Uprava Edin Kreštalica
Uprava Kemal Džabija
Zastupa Hamid Pršeš
Nadzorni odbor Almir Badnjević član
Nadzorni odbor Zdravko Rajić član
Osnovi kapital Društva 41.030.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 208210
Nominalna vrijednost: 110,00 KM
Vrijednost: 22.903.100,00 KM
Serija: A-D

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 51592
Nominalna vrijednost: 110,00 KM
Vrijednost: 5.675.120,00 KM
Serija: E

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 76936
Nominalna vrijednost: 110,00 KM
Vrijednost: 8.462.960,00 KM
Serija: F

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 36262
Nominalna vrijednost: 110,00 KM
Vrijednost: 3.988.820,00 KM
Serija: G
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina