Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Bosna Bank International d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva BBI d.d. Sarajevo
Adresa Trg djece Sarajeva bb, Sarajevo
Telefon 033/275-198
Fax 033/203-122
Matični broj društva 65-02-0008-11
E-mail info@bbi.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Abdulaziz Ahmed Rahma Mohamed Almheiri predsjednik
Nadzorni odbor Abdulla Zaid Mohamed Saleh Alhelali Al Shehi zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Muhammad Umair Husain član
Nadzorni odbor Mohamed Abdelrahim Sharaf Abdelmonem član
Nadzorni odbor Nedim Haverić član
Uprava Jasmina Dobrača član uprave
Uprava Ibro Osmanović član uprave
Uprava Alek Bakalović predsjednik uprave
Uprava Azra Hadžiomeragić član uprave
Zastupa Alek Bakalović predsjednik uprave
Uprava Hrvoje Lovrić član uprave
Osnovi kapital Društva 110.059.298,10 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 475200
Nominalna vrijednost: 84,30 KM
Vrijednost: 40.059.360,00 KM
Serija: A

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 118623
Nominalna vrijednost: 84,30 KM
Vrijednost: 9.999.918,90 KM
Serija: B

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 355872
Nominalna vrijednost: 84,30 KM
Vrijednost: 30.000.009,60 KM
Serija: C

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 355872
Nominalna vrijednost: 84,30 KM
Vrijednost: 30.000.009,60 KM
Serija: D
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Bosna Bank International d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Bosna Bank International d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Bosna Bank International d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download