Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Triglav Osiguranje dioničarsko društvo
Skraćeni naziv Društva Triglav Osiguranje d.d.
Adresa Dolina 8, Sarajevo
Telefon 033/252-111
Fax 033/252-179
Matični broj društva 65-02-0005-11
E-mail alma.kapetanovic@triglav.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Tedo Djekanović predsjednik
Nadzorni odbor Janko Šemrov član
Nadzorni odbor Ivica Vulić član
Uprava Emir Krivošija izvršni direktor
Uprava Edib Galijatović direktor
Zastupa Edib Galijatović direktor
Nadzorni odbor Robert Trnovec član
Nadzorni odbor Simon Vidmar član
Osnovi kapital Društva 21.246.040,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 32244
Nominalna vrijednost: 568,00 KM
Vrijednost: 18.314.592,00 KM
Serija: IV

Tip dionica: Povlaštene dionice
Broj dionica: 5161
Nominalna vrijednost: 568,00 KM
Vrijednost: 2.931.448,00 KM
Serija: IV
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Triglav Osiguranje dioničarsko društvo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Triglav Osiguranje dioničarsko društvo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Triglav Osiguranje dioničarsko društvo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download