Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" BIHAĆ
Skraćeni naziv Društva DD za osiguranje "CAMELIJA" Bihać
Adresa Petog korpusa 3, Bihać
Telefon 037/224-110
Fax 037/228-436
Matični broj društva 1-366-00
E-mail camelija@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Muhamed Hodžić član
Nadzorni odbor Ifeta Hadžiabdić predsjednik
Nadzorni odbor Safeta Hrnjica član
Uprava Mensur Čavkić direktor
Uprava Aida Tabaković izvršni direktor
Uprava Lana Hadžić izvršni direktor
Zastupa Mensur Čavkić direktor
Osnovi kapital Društva 8.000.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2500
Nominalna vrijednost: 1.600,00 KM
Vrijednost: 4.000.000,00 KM
Serija: III

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2500
Nominalna vrijednost: 1.600,00 KM
Vrijednost: 4.000.000,00 KM
Serija: IV