Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" BIHAĆ
Skraćeni naziv Društva DD za osiguranje "CAMELIJA" Bihać
Adresa Petog korpusa 3, Bihać
Telefon 037/224-110
Fax 037/228-436
Matični broj društva 1-366-00
E-mail camelija@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Muhamed Hodžić član
Nadzorni odbor Ifeta Hadžiabdić predsjednik
Nadzorni odbor Safeta Hrnjica član
Uprava Mensur Čavkić direktor
Uprava Nermin Žutić izvršni direktor
Uprava Lana Hadžić izvršni direktor
Zastupa Mensur Čavkić direktor
Osnovi kapital Društva 8.000.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2500
Nominalna vrijednost: 1.600,00 KM
Vrijednost: 4.000.000,00 KM
Serija: III

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2500
Nominalna vrijednost: 1.600,00 KM
Vrijednost: 4.000.000,00 KM
Serija: IV
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" BIHAĆ Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" BIHAĆ Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" BIHAĆ Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "CAMELIJA" BIHAĆ Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download