Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Adresa Franca Lehara bb, Sarajevo
Telefon 033/250-950 lokal 296 ili 062 534-835
Fax 033/250-971
Matični broj društva 65-02-0015-10
E-mail info@procreditbank.ba / f.dugum@procreditbank.ba - sekretar Faik Đugum
Web stranica www.procreditbank.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nicholas Tesseyman član
Nadzorni odbor Damir Sokolović član
Nadzorni odbor Eriola Bibolli predsjednik
Nadzorni odbor Christian Edgardo Dagrosa član
Nadzorni odbor Antje Marielle Gerhold član
Uprava Srđan Ožegović član uprave
Uprava Amir Salkanović predsjednik uprave
Uprava Amina Durmo Trlin član uprave
Zastupa Amir Salkanović predsjednik uprave
Osnovi kapital Društva 91.662.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 6721483
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 67.214.830,00 KM
Serija: I - XII

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 391166
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 3.911.660,00 KM
Serija: XVIII

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1271289
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 12.712.890,00 KM
Serija: IX

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 782332
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 7.823.320,00 KM
Serija: XX
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
ProCredit Bank d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download