Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Addiko Bank d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Addiko Bank d.d.
Adresa Trg solidarnosti 12, Sarajevo
Telefon 033 755 755 // Amina Deljković, sekretar 062 331 137
Fax 033 755 855
Matični broj društva 1-10164
E-mail info.fbih@addiko.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Meliha Povlakić član
Nadzorni odbor Damir Karamehmedović član
Nadzorni odbor Maida Karalić zamjenik predsjednika
Nadzorni odbor Edgar Flaggl predsjednik
Nadzorni odbor Sanela Pašić član
Uprava Enver Lemeš član uprave
Uprava Mario Ivanković član uprave
Uprava Jasmin Spahić predsjednik uprave
Zastupa Jasmin Spahić predsjednik uprave
Osnovi kapital Društva 100.402.875,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 532500
Nominalna vrijednost: 188,55 KM
Vrijednost: 100.402.875,00 KM
Serija: A-L
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Addiko Bank d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Addiko Bank d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Addiko Bank d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Addiko Bank d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download