Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group
Skraćeni naziv Društva Vienna osiguranje d.d.
Adresa Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
Telefon 033/943-648
Fax 033/296-520
Matični broj društva 65-02-0003-11
E-mail info@viennaosiguranje.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Gabor Lehel predsjednik
Nadzorni odbor Gerhard Kalcik član
Nadzorni odbor Claudia Ungar-Huber član
Uprava Sabina Mujanović direktor
Zastupa Sabina Mujanović direktor
Uprava Elma Bećirević izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 12.000.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 6000
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 6.000.000,00 KM
Serija: I,II,III

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2000
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 2.000.000,00 KM
Serija: IV

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 4000
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 4.000.000,00 KM
Serija: V
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download