Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group
Skraćeni naziv Društva Vienna osiguranje d.d.
Adresa Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
Telefon 033/943-648
Fax 033/296-520
Matični broj društva 65-02-0003-11
E-mail info@viennaosiguranje.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Gabor Lehel predsjednik
Nadzorni odbor Gerhard Kalcik član
Nadzorni odbor Claudia Ungar-Huber član
Uprava Sabina Mujanović direktor
Zastupa Sabina Mujanović direktor
Uprava Elma Bećirević izvršni direktor
Osnovi kapital Društva 12.000.000,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 6000
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 6.000.000,00 KM
Serija: I,II,III

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 2000
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 2.000.000,00 KM
Serija: IV

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 4000
Nominalna vrijednost: 1.000,00 KM
Vrijednost: 4.000.000,00 KM
Serija: V
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download