Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "UNA-SANA" BIHAĆ
Skraćeni naziv Društva D.D. ZA OSIGURANJE "UNA-SANA" BIHAĆ
Adresa V.Korpusa 15, Bihać
Telefon 037/228-284, 223-834
Fax 037/224-046
Matični broj društva 4263255280002
E-mail una-sana@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fikreta Kulenović predsjednik
Nadzorni odbor Mejra Međuseljac član
Nadzorni odbor Irfan Mulalić član
Nadzorni odbor Mirela Kljajić-Dervić član
Uprava Nurija Kadić v.d. direktor
Zastupa Kadić Nurija
Nadzorni odbor Aida Dervišević član
Osnovi kapital Društva 5.171.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 51716
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 5.171.600,00 KM
Serija: I