Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Postbank BH Poštanska banka Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva Postbank BH d.d. Sarajevo
Adresa Put života 2, Sarajevo
Telefon 033/564-000
Fax 033/564-050
Matični broj društva 4200744930000
E-mail postbankbh@postbankbh.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor -------------------------
Nadzorni odbor -------------------------------------------------------
Nadzorni odbor -----------------------------------------------------
Uprava Emin Bajramović stečajni upravnik
Zastupa Emin Bajramović stečajni upravnik
Osnovi kapital Društva 28.442.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 284428
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 28.442.800,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Postbank BH Poštanska banka Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download