Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ASA CENTRAL OSIGURANJE" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "ASA CENTRAL OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Adresa Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Telefon 033 255 610
Matični broj društva 65-02-0001-07
E-mail info@asa-osiguranje.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amela Redžebašić član
Nadzorni odbor Šukrija Huseinović član
Uprava Adnan Hodžić direktor
Uprava Arnes Hadžiosmanović izvršni direktor
Zastupa Adnan Hodžić direktor
Nadzorni odbor Mensur Šaćirović član
Osnovi kapital Društva 18.447.472,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 60000
Nominalna vrijednost: 184,00 KM
Vrijednost: 11.040.000,00 KM
Serija: I, II, III, IV

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 40258
Nominalna vrijednost: 184,00 KM
Vrijednost: 7.407.472,00 KM
Serija: V
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download