Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za osiguranje "ASA OSIGURANJE" dioničarsko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Adresa Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo
Telefon 033 255 614
Fax 033 255 618
Matični broj društva 65-02-0001-07
E-mail ermin.velicanin@asa.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amela Redžebašić član
Nadzorni odbor Šukrija Huseinović član
Uprava Adnan Hodžić direktor
Uprava Arnes Hadžiosmanović izvršni direktor
Zastupa Adnan Hodžić direktor
Nadzorni odbor Mensur Šaćirović član
Osnovi kapital Društva 18.447.472,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 60000
Nominalna vrijednost: 184,00 KM
Vrijednost: 11.040.000,00 KM
Serija: I, II, III, IV

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 40258
Nominalna vrijednost: 184,00 KM
Vrijednost: 7.407.472,00 KM
Serija: V
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina