Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva EUROLEASING dioničko društvo (od 11.11.13. sljednik je AGRAMNEKRETNINE d.d. 01-788)
Skraćeni naziv Društva EUROLEASING d.d.
Adresa Vukovarska 1, Mostar
Telefon 036/394 580, 036/394 581
Fax 036/394-590
Matični broj društva 1-10735
E-mail euroleasing@euroleasing.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Davor Martinović predsjednik
Nadzorni odbor Željko Tomić član
Nadzorni odbor Josip Roso član
Uprava Renata Perić direktor
Uprava Antonija Stanić izvršni direktor
Zastupa Renata Perić
Osnovi kapital Društva 16.596.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 165966
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 16.596.600,00 KM
Serija: I